הסמכות

תקן AS9100 C: תקן איכות מחמיר ביותר המתאים למפעלים העובדים עבור תעשיית התעופה, החלל והביטחון. תקן AS9100 הוכן על ידי גוף בין-לאומי (SAE Aerospace) בחסות IAQG – ארגון הגג של תעשיית התעופה, שכולל חברות מהגדולות בתחום כגון: Boeing Gulfstream, Lockheed Martin, Honeywell, GE, MTU, Airbus ועוד.

תקן ISO14000: תקן מערכת לניהול סביבתי. תקן המתווה דרך לניהול ההיבטים הסביבתיים הנובעים מפעילותו של הארגון. הוא מדגיש את מחוייבות הארגון לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, שירות, תכנון, פיתוח ואחזקה.

תקן ISO18000: ארגונינו מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. תקן זה הדן בניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה מדגיש את מחויבותו של הארגון לעובדים, לבריאותם ובטיחונם. התעדה, בהתאם לדרישות ת"י 18001 OHSAS, מתאימה לכל ארגון ומתייחסת לעובדים,לקבלנים ולאורחים בחצרי הארגון.

cert

stamp-approval