פסיבציה לנירוסטה

פסיבציה לנירוסטה הוא תהליך המשפר את עמידות הנירוסטה, בעיקר בקורוזיה אטמוספרית. למרות שהנירוסטה מכונה פלדה בלתי מחלידה (פלב"מ), חשיפתה לאווירה מליחה חושפת אותה לקורוזיה – אם כי באיטיות רבה יותר מאשר פלדה.

תהליך הפסיבציה

תהליך הפסיבציה הוא תהליך כימי המסיר את הברזל החופשי מפני השטח של הנירוסטה ואינו מתבצע באמבט הטיפול, אלא באוויר. בתום טיפול הפסיבציה, נוצרת תחמוצת טבעית ושקופה, הנוצרת מהחמצן שבאוויר. תחמוצת זו מספקת לנירוסטה את העמידות הדרושה בפני קורוזיה.

חברת גימור מתכות ופלסטיק בע"מ מוסמכת מטעם התעשייה האווירי, לביצוע פסיבציה נירוסטה לפי PS.

תקן QQ-P-35

סיווג לפי Type
התמיסות על בסיס חומצה חנקתית בהרכבים ובטמפרטורות שונות

Type הרכב התמיסה טמפרטורה
Type II תמיסה על בסיס חומצה חנקתית + סודיום די כרומט. בינונית
Type VI תמיסה על בסיס חומצה חנקתית נמוכה
Type VII תמיסה על בסיס חומצה חנקתית בינונית
Type VIII תמיסה על בסיס חומצה חנקתית מרוכזת בינונית

תקן ASTM A 967

תקן עדכני לפסיבציה לפלב"מ
טבלה לפי Nitric

Nitric סוג התמיסה
1 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית ותוספים בטמפרטורה בינונית.
2 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית בטמפרטורה נמוכה.
3 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית בטמפרטורה נמוכה- בינונית.
4 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית חמה

עבור תמיסות על בסיס חומצה ציטרית
טבלה לפי Citric

Citric הרכב התמיסה טמפרטורה זמן
1 תמיסה על בסיס חומצה ציטרית גבוהה קצר
2 תמיסה על בסיס חומצה ציטרית בינונית בינוני
3 תמיסה על בסיס חומצה ציטרית נמוכה ארוך
4 תמיסה על בסיס חומצה ציטרית
או תערובת אחרת המאפשרת עמידה בדרישות התקן
N.D N.D
5 תמיסה על בסיס חומצה ציטרית או תערובת אחרת שמאפשרת עמידה בדרישות התקן לפי חומציות מוגדרת N.D N.D

תקן PS 23.1900 של התעשייה האווירית

סיווג לפי Type

Type הרכב התמיסה
II תמיסה על בסיס חומצה חנקתית ותוספים
VI תמיסה על בסיס חומצה חנקתית
VIII תמיסה על בסיס חומצה חנקתית

סיווג לפי Group

Group הרכב הנירוסטה
I נירוסטה המכילה יותר מ – 17% כרום (למעט: נירוסטה 440C)
II נירוסטה המכילה פחות מ – 17% כרום

תקן AMS 2700 תקן תעופתי

סיווג לפי Type

Type הרכב התמיסה טמפרטורה
Type 1 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית וסודיום די כרומט נמוכה
Type 2 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית וסודיום די כרומט בינונית
Type 3 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית וסודיום די כרומט גבוהה
Type 4 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית בריכוז גבוה לפלדות מעובדות נמוכה
Type 5 פסיבציה על בסיס חשמלי לפלדות המכילות פחמן גבוה מרטנזיטי נמוכה
Type 6 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית נמוכה
Type 7 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית בינונית
Type 8 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית בריכוז גבוה בינונית

סיווג לפי Method

Method בסיס התמיסה
1 תמיסה על בסיס חומצה חנקתית
2 תמיסה על בסיס חומצה ציטרית

סיווג לפי Class

Class תדירות בדיקה
1 תדירות בדיקה לפי דרישה
2 בדיקה של פריט למנה
3 תדירות בדיקה לפי תקופה
פסיבציה לנירוסטה
פסיבציה לנירוסטה גימור מתכות ופלסטיק 98